Αντιμετώπιση του συρρικνούμενου πληθυσμού των νέων στην ΕΕ – “Youth4RevivingEUTerritories”

Το έργο “Youth for Reviving EU Territories” σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για Περιφερειακή Πολιτική και Αστική Ανάπτυξη (DG REGIO), έχει ως στόχο την κατανόηση και αντιμετώπιση του ζητήματος μείωσης του πληθυσμού των νέων στις ευρωπαϊκές περιφέρειες.Στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη μιας εργαλειοθήκης πολιτικών συστάσεων με στόχο τη διατήρηση και…

«Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση από Λύκεια Γενικής καιΕπαγγελματικής Εκπαίδευσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και απευθύνεται σεεκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως σε μαθητές/τριες των τριών τάξεων του Λυκείου.Κεντρικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η προβολή των αξιών του κοινοβουλευτισμούκαι της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, η βασική εκμάθηση θεμάτων που αφορούνστη δομή, στη λειτουργία και στο ρόλο…