Η Επιτροπή ενισχύει τις γεωγραφικές ενδείξεις για τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας και την ενίσχυση της προστασίας

Αθήνα, 31/03/2022
Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πρότασή της για επανεξέταση του συστήματος γεωγραφικών ενδείξεων για το κρασί, τα αλκοολούχα ποτά και τα γεωργικά προϊόντα.