«Σχολεία Πρέσβεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου»

By admin_wolfpatra

Το Πρόγραμμα πραγματοποιείται σε εθελοντική βάση από Λύκεια Γενικής και
Επαγγελματικής Εκπαίδευσης σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και απευθύνεται σε
εκπαιδευτικούς, αλλά κυρίως σε μαθητές/τριες των τριών τάξεων του Λυκείου.
Κεντρικοί στόχοι του Προγράμματος είναι η προβολή των αξιών του κοινοβουλευτισμού
και της πολιτικής δημοκρατίας στην Ευρώπη, η βασική εκμάθηση θεμάτων που αφορούν
στη δομή, στη λειτουργία και στο ρόλο των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα
δε του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καθώς και η βασική κατανόηση του πολιτικού και
νομοθετικού πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η υποβολή των αιτήσεων από τα σχολεία ξεκινά τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023
(09:00) και λήγει την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2023 (12:00).
Η αίτηση συμμετοχής υποβάλλεται μόνον ηλεκτρονικά στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://epasgreece.eu/registration/