Ενημέρωση

14 Μαρ

ΜΜΕ: Η επιβλαβής πρακτική της καθυστέρησης πληρωμών έληξε στις 16 Μαρτίου

Δελτία Τύπου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα 14-03-2013

Κάθε μέρα σε ολόκληρη την Ευρώπη, δεκάδες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) πτωχεύουν επειδή τα τιμολόγιά τους δεν εξοφλούνται. Ως αποτέλεσμα χάνονται θέσεις εργασίας, ενώ επιχειρηματικές ευκαιρίες παραμένουν ανεκμετάλλευτες, γεγονός που παρεμποδίζει την επιστροφή στην οικονομική ανάπτυξη.

Διαβάστε περισσότερα...

14 Μαρ

Η αυξανόμενη αγορά παράνομων ναρκωτικών στην ΕΕ καταδεικνύει τον αντίκτυπο της κρίσης

Δελτία Τύπου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα 14-03-2013

Η οικονομική κρίση αναμένεται να έχει σημαντικό αντίκτυπο στην αγορά ναρκωτικών, για παράδειγμα με την αύξηση της ζήτησης των παράνομων ναρκωτικών, σύμφωνα με τα πορίσματα μελέτης που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Διαβάστε περισσότερα...

14 Μαρ

Η Επιτροπή προτείνει νέα μέτρα για την ενίσχυση των δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Δελτία Τύπου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα 14-03-2013

Οι επιβάτες αεροπορικών μεταφορών θα έχουν νέα και καλύτερα δικαιώματα ενημέρωσης, φροντίδας και μεταφοράς με άλλες πτήσεις όταν καθηλώνονται σε κάποιο αερολιμένα. Ταυτόχρονα θα βελτιωθούν οι διαδικασίες διεκπεραίωσης των καταγγελιών και τα μέτρα επιβολής, ώστε οι επιβάτες να απολαμβάνουν πράγματι τα δικαιώματα που δικαιούνται.

Διαβάστε περισσότερα...