Δελτίο Τύπου “Το Europe Direct στην ετήσια συνάντηση των μελών του δικτύου της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ECI)”

By pdeadmin

Η ετήσια συνάντηση των μελών του δικτύου της Ευρωπαϊκής Πρωτοβουλίας Πολιτών (ECI) European Citizens’ Initiative πραγματοποιήθηκε το διήμερο 05-06/03/2024 στις Βρυξέλλες, στο Berlaymont, το οποίο στεγάζει την έδρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στη συνάντηση συμμετείχε ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας Έρευνας & Καινοτομίας, Τάκης Παπαδόπουλος  εκπροσωπώντας την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το αντίστοιχο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (Europe Direct).

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Πολιτών δίνει στους πολίτες της ΕΕ τη δυνατότητα να συμβάλουν στη διαμόρφωση των πολιτικών της ΕΕ, θέτοντας στην ευρωπαϊκή ατζέντα τα ζητήματα που τους απασχολούν περισσότερο. Μια πρωτοβουλία πολιτών φέρνει κοντά άτομα από διαφορετικές χώρες της ΕΕ, με σκοπό να προτείνουν νόμους σε τομείς όπου η Επιτροπή έχει την εξουσία να αναλάβει δράση. Πρόκειται για έναν τρόπο έναρξης πολιτικού διαλόγου από τη βάση στην κορυφή και ευαισθητοποίησης για κοινούς στόχους που ενώνουν πολίτες σε διασυνοριακό επίπεδο. Το εργαλείο εγκαινιάστηκε το 2012 και πλέον αποδίδει καρπούς, καθώς αρκετές πρωτοβουλίες έχουν οδηγήσει στην υποβολή σχετικών νομοθετικών προτάσεων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.