Διαδικτυακό σεμινάριο «Let’s talk about…SPACE»

By admin_wolfpatra

Στις 11 Μαΐου 2023 το JRC/ European Commission’s Joint Research Centre (Κοινό Κέντρο Ερευνών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) διοργανώνει διαδικτυακό σεμινάριο σχετικά με το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Πρόγραμμα Galileo and Satellite Navigation.

Το JRC παρέχει ανεξάρτητες, τεκμηριωμένες γνώσεις επιστήμης στηρίζοντας τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να υπάρξει θετικός αντίκτυπος στην κοινωνία.

Παρακάτω θα βρείτε τον σύνδεσμο για εγγραφή στο διαδικτυακό σεμινάριο για το SPACE στις 11 Μαΐου 2023. Εγγραφές μέχρι 6 Μαΐου 2023.

https://web.jrc.ec.europa.eu/remjrc/screen/meeting/13409/registration-form