Άρθρο 4 _Μια ισχυρότερη Ευρώπη στον κόσμο

By pdeadmin

Η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει την δημοκρατία, την πολυφωνία και βασιζόμενη σε κανόνες παγκόσμιας τάξης με στόχο, μεταξύ άλλων, να εξασφαλίσει πιο ενεργό ρόλο και ισχυρότερη φωνή για την ΕΕ στην παγκόσμια σκηνή.

Είναι κοινός τόπος ότι ένα ισχυρό, δίκαιο και ανοικτό εμπορικό περιβάλλον καθιστά την Ευρώπη ελκυστική για τις επιχειρήσεις. Αυτό είναι καίριας σημασίας για την ενίσχυση της κατάκτησης του ρόλου της ΕΕ ως παγκόσμιας ηγέτιδας, διασφαλίζοντας παράλληλα τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα προστασίας του κλίματος, του περιβάλλοντος και της εργασίας. Ο ηγετικός ρόλος της Ευρώπης σημαίνει επίσης στενή συνεργασία με τις γειτονικές χώρες, μέσω της εισαγωγής μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την Αφρική και της επιβεβαίωσης της ευρωπαϊκής προοπτικής των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων.

Η Επιτροπή επιδιώκει μια συντονισμένη προσέγγιση σε όλες τις εξωτερικές δράσεις -από την αναπτυξιακή βοήθεια έως την κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας- που θα εξασφαλίζει στην Ευρώπη ισχυρότερη και πιο ενιαία φωνή στην παγκόσμια σκηνή.

Αυτά που δουλεύει την συγκεκριμένη χρονική περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τα εξής:

Αλληλεγγύη της ΕΕ προς την Ουκρανία: Ενέργειες της ΕΕ για την υποστήριξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας

Η κρίση στη Μέση Ανατολή: Η αντίδραση της ΕΕ μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της Χαμάς κατά του Ισραήλ και η υποστήριξη προς τους Παλαιστίνιους

Την ασφάλεια των τροφίμων: Λήψη μέτρων για τη διασφάλιση της αποκατάστασης της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας μέσω διεθνούς συνεργασίας

Παγκόσμια πύλη (Global Gateway EU): Η στρατηγική της Επιτροπής για τη δημιουργία εταιρικών σχέσεων συνδεσιμότητας σε όλο τον κόσμο και την τόνωση του εμπορίου και των επενδύσεων

Στήριξη στους ανθρώπους στην Τουρκία και τη Συρία: Διάσκεψη Δωρητών για τη συγκέντρωση κεφαλαίων και τον συντονισμό της αντίδρασης ανάκαμψης και βοήθειας μετά τους καταστροφικούς σεισμούς

Ενισχυμένη δέσμευση της ΕΕ με τα Δυτικά Βαλκάνια: Μια ευκαιρία για επιτάχυνση των μεταρρυθμιστικών διαδικασιών στα Δυτικά Βαλκάνια

Συμβούλιο Εμπορίου και Τεχνολογίας Ε.Ε. – ΗΠΑ: Οδηγώντας τον ψηφιακό μετασχηματισμό και συνεργασία σε νέες τεχνολογίες που βασίζονται σε κοινές δημοκρατικές αξίες

Παγκόσμια «απάντηση» στον κορωνοϊό: Η παγκόσμια δράση της ΕΕ για καθολική πρόσβαση σε οικονομικά προσιτό εμβόλιο και θεραπεία κατά του κορωνοϊού. Συνολικά, η παγκόσμια απάντηση της ΕΕ στην πανδημία COVID-19 ανέρχεται σε 46 δισεκατομμύρια ευρώ από την «Ομάδα Ευρώπη», μια κοινή δράση στην οποία συμμετέχουν η ΕΕ, τα κράτη μέλη της και τα ευρωπαϊκά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Αυτά τα κεφάλαια βοήθησαν περισσότερες από 130 χώρες εταίρους στην αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και στην ενίσχυση των συστημάτων υγείας.

Μια νέα ατζέντα για τη Μεσόγειο: Ενίσχυση της ευημερίας, της σταθερότητας και της ασφάλειας της Νότιας Γειτονιάς. Η ΕΕ καθιέρωσε την προνομιακή της εταιρική σχέση με τις ανατολικές και νότιες ακτές της Μεσογείου το 1995 με την έναρξη της Ευρωμεσογειακής Εταιρικής Σχέσης στη Διάσκεψη της Βαρκελώνης, θέτοντας τον στόχο για έναν χώρο ειρήνης, σταθερότητας, οικονομικής ευημερίας, προάσπισης των δημοκρατικών αξιών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η συνεργασία της ΕΕ με τη Νότια Γειτονία πραγματοποιείται στο πλαίσιο της  Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)  και περιλαμβάνει δέκα χώρες εταίρους:  Αλγερία,  Αίγυπτος,  Ισραήλ,  Ιορδανία,  Λίβανος,  Λιβύη,  Μαρόκο,  Παλαιστίνη,  Συρία  και  Τυνησία.

Η παγκόσμια πύλη: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ έχουν ορίσει την Παγκόσμια Πύλη, μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική για την ενίσχυση των έξυπνων, καθαρών και ασφαλών συνδέσεων στους τομείς της ψηφιακής, της ενέργειας και των μεταφορών και για την ενίσχυση των συστημάτων υγείας, εκπαίδευσης και έρευνας σε όλο τον κόσμο.

Μεταξύ 2021 και 2027, η Team Europe επικεντρώνεται στον προσδιορισμό κρίσιμων προτεραιοτήτων που περιορίζουν την ανάπτυξη σε μια δεδομένη χώρα ή περιοχή, όπου μια συντονισμένη και συνεκτική προσπάθεια της Team Europe θα εξασφάλιζε αποτελέσματα με μετασχηματιστικό αντίκτυπο. Οι πρωτοβουλίες αποτελούν πρακτικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο οι προτεραιότητες της ΕΕ μετατρέπονται σε απτά αποτελέσματα στην πράξη και αναμένεται να κινητοποιήσει έως και 300 δισεκατομμύρια ευρώ επενδύσεων για βιώσιμα και υψηλής ποιότητας έργα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των χωρών εταίρων και διασφαλίζοντας διαρκή οφέλη για τις τοπικές κοινότητες.