Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης

By admin_wolfpatra

Το έργο «Οικοδομώντας την Ευρώπη μαζί με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης» δημιουργεί ένα ευρωπαϊκό δίκτυο εκλεγμένων εκπροσώπων της τοπικής αυτοδιοίκησης που αποσκοπεί στην προαγωγή του διαλόγου για την ΕΕ στο πλαίσιο μιας πρωτοφανούς συμμαχίας ανάμεσα στο ευρωπαϊκό και το τοπικό επίπεδο διακυβέρνησης. Θα δώσει τη δυνατότητα στους πολιτικούς της τοπικής αυτοδιοίκησης να συνεργαστούν και να διαδώσουν πληροφορίες για θέματα σχετιζόμενα με την ΕΕ, τα οποία αφορούν τους πολίτες των εκλογικών τους περιφερειών, σε τοπικό επίπεδο. Θα βοηθήσει, επίσης, στην ενίσχυση της δραστηριοποίησης και της προαγωγής του διαλόγου καθώς και για το μέλλον της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλεί τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης να αιτηθούν τη συμμετοχή τους στο δίκτυο. Με την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους του δικτύου, οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης θα συμμετάσχουν στον διάλογο με τους πολίτες της εκλογικής τους περιφέρειας ή και στα τοπικά ΜΜΕ, για τις γενικές πολιτικές πρωτοβουλίες και τα μέτρα που λαμβάνει η ΕΕ. Η προώθηση του διαλόγου σε ενωσιακό και τοπικό επίπεδο είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διατήρηση της ώθησης που έδωσαν η Διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης και το πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος NextGenerationEU. Η διαχείριση του έργου πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Περιφερειακών και Τοπικών Συμβούλων της Επιτροπής των Περιφερειών. Για να μάθετε περισσότερα και να υποβάλετε αίτηση συμμετοχής, επισκεφθείτε τον ιστότοπο https://building-europe-with-local-councillors.europa.eu/index_el

Powered By EmbedPress