Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027, Culture και MEDIA, σε πολιτιστικούς φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

By admin_wolfpatra

To Γραφείο Δημιουργική Ευρώπη Ελλάδας παρουσίασε το Πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη 2021-2027, Culture και MEDIA, σε πολιτιστικούς φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Ακόμη παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες δράσεις που χρηματοδοτούνται με ευρωπαϊκούς πόρους, όπως έργα Interreg Gr-It με πολιτιστικό περιεχόμενο & αποτύπωμα στην ΠΔΕ. Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, υποστήριξε επικοινωνιακά τη διοργάνωση προσκαλώντας τους ενδιαφερόμενους φορείς και ιδιώτες της περιοχής. Η επικεφαλής του Κέντρου, ενημέρωσε για τις δράσεις της ΕΕ που στόχο έχουν την ανάδειξη της πολιτιστικής ποικιλομορφίας ανάμεσα στα κράτη μέλη της, όπως το #DiscoverEU, #EUCulturalGemsPlatform#NewEuropeanBauhaus κ.α.

Ευχαριστούμε τους Fokion Zaimis Eirini Komninou, Anna Kasimati Georgia Manolopoulou