Συνέδριο ENDOSE 2023

By admin_wolfpatra
  • Το Publications Office of the EU και Interoperable Europe που υποστηρίζονται από το Πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη διοργανώνουν το δεύτερο συνέδριο European Data Conference on Reference Data and Semantics, ENDORSE 2023!!!!
  • Το ENDORSE συγκεντρώνει χρήστες, επαγγελματίες, ειδικούς, ερευνητές, άτομα που αναζητούν λύσεις και παρόχους από τα θεσμικά όργανα και τους οργανισμούς της ΕΕ, τις εθνικές δημόσιες υπηρεσίες και τα πανεπιστήμια.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει περισσότερες από 40 συμμετοχές από Ευρωπαίους και διεθνείς εμπειρογνώμονες σε πολυγλωσσικά θέματα δεδομένων αναφοράς και σημασιολογικές τεχνολογίες και αρκετές συζητήσεις σε πάνελ.
  • Το συνέδριο θα διεξαχθεί ηλεκτρονικά σε τρεις απογευματινές συνεδρίες από τις 14 έως τις 16 Μαρτίου 2023 και είναι πλέον ανοιχτό για εγγραφή.

https://op.europa.eu/en/web/endorse/registration

https://joinup.ec.europa.eu/interoperable-europe/policy

https://digital-strategy.ec.europa.eu/…/digital-programme