Πρόσκληση σε ημερίδα

Δελτία Τύπου EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 18-11-2019

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Δυτικής Ελλάδας (ΙΝ.Α.Δ.Ε.) και το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο σας προσκαλούν σε ημερίδα με θέμα «Καινοτόμες τεχνολογίες προστασίας των φυτών από παθογόνα καραντίνας της οικογένειας Xanthomonadaceae, με χρήση εργαλείων Οπτοακουστικής Τεχνολογίας και Μοριακής Βιολογίας», τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 18:00 στο Πολιτιστικό Κέντρο Μελίνα Μερκούρη, στην Κάτω Αχαΐα. ( (Πατρών - Πύργου 4 )

Η εν λόγω εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία»

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)