Εκδόσεις

ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις

Έκδοση 2018

Ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας εάν σκοπεύετε να ασκήσετε επιχειρηματική δραστηριότητα σε χώρα της ΕΕ