112 Ευρωπαϊκός αριθμός Έκτακτης Ανάγκης

Εκδηλώσεις EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 30-04-2013

Βιντεάκια της Αντιπροσωπείας για τον Ευρωπαϊκό αριθμό Έκτακτης Ανάγκης 112.