Το Europe Direct συμμετείχε σε ημερίδα ενημέρωσης για το πρόγραμμα Erasmus+ στην Πάτρα

Εκδηλώσεις EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 28-02-2014

Το κέντρο Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε στην ημερίδα ενημέρωσης που διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα του Προγράμματος Erasmus+, την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Συγκεκριμένα η ημερίδα ήταν για το Erasmus+, το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό για την περίοδο 2014-2020 και διοργανώθηκε χθες στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου Πατρών, Πανεπιστημιούπολη στο Ρίον.

Πάνω από 350 άτομα από τους χώρους της Σχολικής Εκπαίδευσης, της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης και της Ανώτατης Εκπαίδευσης είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το νέο πρόγραμμα.

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Europe Direct της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας υποστήριξε την εκδήλωση με τοποθέτηση info stand, καθώς και παροχή ενημερωτικού υλικού στους συμμετέχοντες.

Το ERASMUS+ συνεχίζεται ενισχυμένο κατά 40%, και στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης. Το νέο Πρόγραμμα συνδυάζει όλα τα σημερινά προγράμματα της ΕΕ για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη νεολαία όπως, μεταξύ άλλων, το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα δια Βίου Μάθηση (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), το πρόγραμμα «Νεολαία σε Δράση» και πέντε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink) και τα προγράμματα συνεργασίας με τις βιομηχανικές χώρες.

Το ΙΚΥ καλωσόρισε στην Πάτρα ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητής Γεώργιος Παναγιωτάκης.

Στη συνέχεια απεύθυνε χαιρετισμό η Πρόεδρος του ΙΚΥ, Αναπ. Καθηγήτρια κα Έφη Μπάσδρα, η οποία δήλωσε ότι το Πρόγραμμα Erasmus+ είναι ένα οριζόντιο πρόγραμμα όπου όλοι οι φορείς συνεργάζονται προκειμένου να επιτευχθεί τόσο πανευρωπαϊκά όσο και στη χώρας μας το μεγάλο ζητούμενο: η σύνδεση της Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Την εκδήλωση χαιρέτισε επίσης ο προϊστάμενος Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Καθοδήγησης ΠΕ Δυτικής Ελλαδος κ. Μπαρής Θεοδωρος ο οποίος δήλωσε: «Η ενεργός εμπλοκή σε ευρωπαϊκά προγράμματα προσφέρει την ευκαιρία στην εκπαιδευτική και μαθητική Κοινότητα να ανταλλάξουν εμπειρίες, να αναπτύξουν κοινές παιδαγωγικές προσεγγίσεις, να προσεγγίσουν κριτικά τα ζητήματα που απασχολούν την εκπαίδευση στις χώρε της Ένωσης και να διαμορφώσουν άτομα με συνεκτικό σώμα γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων». Στη συνέχεια η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ειδικών Προγραμμάτων Διεθνών Υποτροφιών κα Μαρία Νικητάκη απεύθυνε ομιλία σχετικά με το νέο Πρόγραμμα, ενώ ακολούθησαν ομιλίες/ παρουσιάσεις από την Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης κα Ελευθερία Καμενοπούλου με τίτλο: «Σημεία Κλειδιά του Erasmus+» και την Υπεύθυνη Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Δρ. Ειρήνη Ντρούτσα με τίτλο: Erasmus+: «Κατανοώντας το νέο Πρόγραμμα, τι αλλάζει... τι παραμένει ίδιο...». Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν παράλληλες συνεδρίες ανά τομέα (σχολική εκπαίδευση, ανώτατη εκπαίδευση και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση), όπου συζητήθηκαν εκτενέστερα οι λεπτομέρειες του προγράμματος.