Ενημερωτική ημερίδα Erasmus+

Εκδηλώσεις EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 28-11-2019

Στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε για το πρόγραμμα Erasmus+ την Τετάρτη , 27/11/2019 στο ΜΕΤ Πανεπιστήμιου Πατρών συμμετείχε Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας / Region of Western Greece και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ‘’Europe Direct Patras – Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας’’ .

Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύθηκαν εκπαιδευτικοί και μαθητές που συμμετείχαν στην Πανευρωπαϊκή Δράση "How Erasmus+ changed my school" ενώ στο δεύτερο μέρος της εκδήλωσης οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Erasmus+ αλλά και για την διαδικτυακή πύλη της Ε.Ε με τίτλο Γωνία Μάθησης https://europa.eu/learning-corner/home_el