Προσομοίωση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου – EUROPA.S. T.E.EN.S. σε μαθητές Α & Β λυκείου σχολικών μονάδων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Εκδηλώσεις EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 21-10-2019

Με επιτυχία υλοποιήθηκε η δράση Προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- EUropa.S. T.E.EN.S με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών από το 11ο ΓΕΛ Πάτρας, το Πειραματικό ΓΕΛ Πάτρας και το Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Πατρών . Η δράση υλοποιήθηκε στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2019, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα , από το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων-I.R.T.E.A. με τη συνεργασία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Patras - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Κατά τη δράση Προσομοίωσης, οι συμμετέχοντες μαθητές διαβουλεύτηκαν ως Ευρωβουλευτές σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θέμα: «Ευρωεκλογές του 2019: τα αποτελέσματα των εκλογών, η δημοκρατία, η συμμετοχή του Ευρωπαίου πολίτη στα κοινά και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Στόχος της Προσομοίωσης ήταν η γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η επέκταση των γνώσεων των μαθητών σχετικά με αυτή, τον τρόπο λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και τον τρόπο λήψεως αποφάσεων, καθώς και η ενίσχυση της ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη. Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι συμμετέχοντες μαθητές έθιξαν ζητήματα ορθής ενημέρωσης, πληροφόρησης και δημοσιογραφικού περιεχομένου που αφορούν σε ζητήματα της Ε.Ε., ζητήματα ευρωπαϊκής ταυτότητας, δημοκρατικού ελλείμματος και αποχής των νέων από τις Ευρωεκλογές, το μεταναστευτικό- προσφυγικό ζήτημα καθώς και θέματα εκπαίδευσης και ευρωσκεπτικισμού.

Οι μαθητές προβληματίστηκαν ιδιαίτερα επί των προτεραιοτήτων που η νέα κοινοβουλευτική θητεία θα πρέπει να έχει και των θεμάτων που η νέα Ευρωβουλή θα ήθελαν να επικεντρωθεί, όπως ζητήματα βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης, κυκλικής οικονομίας, προστασίας του περιβάλλοντος, τη μπλέ οικονομία αλλά και την ενσωμάτωση – διαχείριση των προσφυγικών ή μεταναστευτικών ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.