Ετήσιο συνέδριο Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης στις Βρυξέλλες

Εκδηλώσεις EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 31-07-2018

Στις 4 έως 6 Ιουνίου 2018 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Γενική Συνέλευση των Κέντρων Ευρωπαικής Πληροφόρησης Europe Direct στις Βρυξέλλες. Στη συνάντηση αυτή τα μέλη των Κέντρων συζήτησαν για για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εστίασαν στις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2019. Την πρώτη ημέρα τα μέλη φιλοξενήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου τους δόθηκε μια επισκόπηση σχετικά με τη στρατηγική EE2019 και την προγραμματισμένη εκστρατεία. Τη δεύτερη μέρα η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Management Center Europe (MCE) και ήταν αφιερωμένη στις προτεραιότητες της Επιτροπής, στην ανταλλαγή γνώσεων σχετικά με τις στρατηγικές και τις πολιτικές της ΕΕ.