Τομείς δράσης και ενημέρωσης

Δραστηριοποίηση:

Η σημερινή Ένωση είναι μεγαλύτερη, παρουσιάζει περισσότερη ποικιλομορφία και ασχολείται με όλο και πιο περίπλοκα θέματα.
Το 80% των Ευρωπαίων θεωρούν σημαντική την ενημέρωσή τους για τα ευρωπαϊκά ζητήματα.
Το 70% των Ευρωπαίων θέλουν να γνωρίζουν περισσότερα για τα δικαιώματά τους ως πολίτες.
Σχεδόν τα δύο τρίτα των Ευρωπαίων πιστεύουν ότι οι διαθέσιμες πληροφορίες για την Ε.Ε. είναι χρήσιμες και ενδιαφέρουσες, αλλά σχεδόν το ίδιο ποσοστό θεωρεί τη σχετική πληροφόρηση ανεπαρκή. Υπάρχει επιθυμία για μια πιο ανοιχτή συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας οι πολίτες θα εκφράζουν τις απόψεις τους για να επηρεάζουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε επίπεδο Ε.Ε.

Για τους λόγους αυτούς το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – EUROPE DIRECT – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ έχει σαν στόχο, τη συνεχή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο στις  προτεραιότητες και της πολιτικές της Ε.Ε. σε τομείς όπως :

 1. Βελτίωση της Νομοθεσίας (Better Regulation)
 2. Climate action
 3. Mobility and Transport
 4. Statistics
 5. Αθλητισμός
 6. Άμυνα
 7. Ανθρωπιστική βοήθεια και πολιτική προστασία
 8. Ανταγωνισμός
 9. Απασχόληση και κοινωνικές υποθέσεις
 10. Ασφάλεια τροφίμων
 11. Γεωργία και Αγροτική Ανάπτυξη
 12. Δημόσια υγεία
 13. Διάστημα
 14. Διεθνείς εταιρικές σχέσεις
 15. Διεύρυνση της ΕΕ
 16. Δικαιοσύνη και θεμελιώδη δικαιώματα
 17. Εκπαίδευση και κατάρτιση
 18. Εμπόριο
 19. Ενέργεια
 20. Ενιαία αγορά
 21. Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας
 22. Επιχειρήσεις και βιομηχανία
 23. Έρευνα και καινοτομία
 24. Εσωτερικές υποθέσεις
 25. Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας
 26. Θαλάσσια πολιτική και αλιεία
 27. Θεσμικές υποθέσεις
 28. Καταναλωτές
 29. Μετανάστευση και άσυλο
 30. Μεταφορές
 31. Νεολαία
 32. Οικονομία, δημοσιονομικά θέματα και ευρώ
 33. Περιβάλλον
 34. Περιφερειακή πολιτική
 35. Πολιτισμός και μέσα επικοινωνίας
 36. Πρόληψη της απάτης
 37. Προϋπολογισμός
 38. Σύνορα και ασφάλεια
 39. Τελωνεία
 40. Τραπεζικές και χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες
 41. Φορολογία
 42. Ψηφιακή οικονομία και κοινωνία