Τι πληροφορίες δεν παρέχει το EUROPE DIRECT

Το Europe Direct δεν μπορεί :

  • να επιλύει προβλήματα, καθώς δεν μπορούμε να υποβάλουμε ή να διαβιβάσουμε καταγγελίες για λογαριασμό σας. Μπορούμε, ωστόσο, να σας υποδείξουμε πού να απευθυνθείτε !
  • να σχολιάζει θεμάτα που αφορούν τις πολιτικές ή τις θέσεις της Ε.Ε.
  • να παρέχει νομικές συμβουλές (π.χ. ερμηνεία της ευρωπαϊκής νομοθεσίας).
  • να ασχολείται με θέματα που δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ε.Ε.