Πώς Λειτουργεί

Ιστορική Διαδρομή

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – EUROPE DIRECT – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, όπως και τα υπόλοιπα κέντρα στην Ε.Ε., υπάγονται, ελέγχονται και λογοδοτούν στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας (DG Communication).

Η Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας εκτελεί τα καθήκοντά της υπό την εποπτεία του εκάστοτε Προέδρου και του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχει σαν στόχο την ενημέρωση και την επικοινωνία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς και πολίτες για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. (Ευρωπαϊκών πολιτικών και δραστηριοτήτων).

Για να επιτύχει την αποστολή αυτή, συντονίζει τις  δραστηριότητες των Αντιπροσωπειών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κάθε χώρας και παρέχει στρατηγικές κατευθύνσεις και υποστήριξη στη διαχείριση του δικτύου EUROPE DIRECT στα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Αποστολή των ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – EUROPE DIRECT είναι να αποτελούν ένα μόνιμο  δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ των Ευρωπαίων πολιτών και των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων, οργανισμών και διοργανικών υπηρεσιών.

Για οποιονδήποτε επιθυμεί να μάθει περισσότερα για την Ε.Ε., ή χρειάζεται γενικές πληροφορίες ή απαντήσεις σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα, μπορεί να απευθυνθεί στο πλησιέστερο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – EUROPE DIRECT.

Τα κέντρα αποτελούν το “σημείο εισόδου” και επικοινωνίας των πολιτών με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

To προσωπικό απαντά σε ερωτήσεις για την Ε.Ε. και παρέχει αμέσως κάθε σχετικό υλικό αναφοράς, ή παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στη σωστή πηγή πληροφόρησης.

Η ενημέρωση είναι αμερόληπτη και ο τρόπος άμεσος, ολοκληρωμένος, ουδέτερος, εμπεριστατωμένος και πλουραλιστικός.