Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Υπηρεσίες

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – EUROPE DIRECT – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ στελεχώνεται με έμπειρο, καλά καταρτισμένο προσωπικό με επικοινωνιακές δεξιότητες και καλή γνώση των ευρωπαϊκών θεμάτων, πρόθυμο να σας βοηθήσει και να σας απαντήσει σε κάθε ερώτημά σας ή απορία σχετικά με την Ε.Ε.

Ειδικότερα :

 • Παρέχει γενική πληροφόρηση σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα θεσμικά όργανα και τις πολιτικές της. (Πρόσβαση σε Κοινοτικές και Εθνικές βάσεις δεδομένων και δωρεάν διάθεση έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού υλικού τεκμηρίωσης, για όλους τους επισκέπτες και ενδιαφερόμενους).
 • Ενημερώνει και υποστηρίζει τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και Κοινοτικές πρωτοβουλίες. (Έντυπη και ηλεκτρονική (cd-rom, dvd-rom, videotape) βιβλιοθήκη,  αρχειοθετημένη σε ξενόγλωσσους και ελληνόγλωσσους τίτλους, που περιλαμβάνει τις  κυριότερες εκδόσεις της υπηρεσίας επισήμων εκδόσεων της Ε.Ε., την Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε., ετήσιες εκθέσεις, βιβλία, περιοδικές εκδόσεις, εξειδικευμένα  έντυπα  και άλλες πληροφορίες).
 • Συνεργάζεται με τοπικούς, περιφερειακούς φορείς και υπηρεσίες με σκοπό την διάχυση της πληροφόρησης.
 • Διευκολύνει και ενθαρρύνει τον διάλογο και τη συνεργασία μεταξύ των διαφόρων φορέων της κοινωνικής και οικονομικής ζωής σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.
 • Διευκολύνει την ανταλλαγή πληροφοριών και εμπειριών μεταξύ διαφόρων περιοχών της Ένωσης.
 • Διοργανώνει ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις και εκστρατείες πληροφόρησης.
 • Παρέχει την δυνατότητα με δορυφορική σύνδεση, της απευθείας παρακολούθησης, με ταυτόχρονη μετάφραση, των συνεδριάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και των άλλων θεσμικών οργάνων μέσω της υπηρεσίας «Europe by Satellite», σε οποιαδήποτε από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε.
 • Εξειδικεύει τις δράσεις του σε συγκεκριμένα και επίκαιρα θέματα σχετικά με τις πολιτικές της Ε.Ε. και προωθεί έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό για το ευρύ κοινό και τις «ομάδες – στόχους» (Αποστολή ενημερωτικού Newsletter, με ειδήσεις και θέματα, τα οποία αντλεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αλλά και τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε., σε όλα τα έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ, αλλά και σε όλους τους πολίτες που ενδιαφέρονται να είναι αποδέκτες του ενημερωτικού υλικού του Κέντρου: επιχειρηματίες, ιδιώτες, αγρότες, μαθητές, φοιτητές, συλλόγους, ΜΚΟ, φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, κλπ).
 • Διαβιβάζει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη πληροφόρηση σχετικά με τη δυναμική της Περιφέρειας όπου λειτουργεί και προσφέρει στο κοινό τη δυνατότητα ανάδρασης πληροφοριών προς τα θεσμικά όργανα της Ε.Ε.
 • Συμμετέχει σε εκδηλώσεις και συναντήσεις Κοινοτικού ενδιαφέροντος.
 • Αναπτύσσει συνεργασίες  μα τοπικά και περιφερειακά μέσα ενημέρωσης (έντυπα και ηλεκτρονικά).

Όλες οι υπηρεσίες του ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ – EUROPE DIRECT – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ !

Οι απαντήσεις μας δεν είναι ποτέ νομικά δεσμευτικές !