Ιστορία της Υπηρεσίας Europe Direct

1996-2004

1996 : Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανοίγει μια υπηρεσία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για να απαντά σε αιτήσεις πληροφοριών σχετικά με τις δραστηριότητές της.

Μια μικρή ομάδα χειριστών μέσα στην Επιτροπή διαχειρίζεται αυτές τις ερωτήσεις και παρέχει συμβουλές σχετικά με το πώς να βρει κανείς τη ζητούμενη πληροφορία. Επίσης το 1996, ως τμήμα της πρωτοβουλίας «Πρώτα οι πολίτες» με την οποία προωθούνται τα δικαιώματα των πολιτών στην εσωτερική αγορά, δημιουργείται ένα κέντρο ταχείας απάντησης για να αποστέλλει οδηγούς και πληροφοριακά δελτία στους αιτούντες.

1998 : Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που συνήλθε στο Cardiff εισηγήθηκε τη δημιουργία ενός μόνιμου κέντρου κλήσεων με το όνομα EUROPE DIRECT ώστε να παράσχει μια εύχρηστη άμεση πρόσβαση για πληροφορίες και συμβουλές σχετικά με την Ένωση.
H πρόσβαση καθίσταται δυνατή στην υπηρεσία από τα 25 κράτη μέλη και στις 20 επίσημες γλώσσες με έναν ενιαίο αριθμό ατελούς κλήσης με πρόσβαση από οποιοδήποτε σταθερό τηλέφωνο στα κράτη μέλη και από κινητά τηλέφωνα στις περισσότερες χώρες : τον 00 800 67891011.

2005 - 2012

2005 : Δημιουργείται η νέα γενιά του δικτύου πληροφόρησης “EUROPE DIRECT” ως ενοποιημένο δίκτυο πληροφόρησης για το ευρύ κοινό με την συγχώνευση των δικτύων “Info Points Europe” και “Carrefour”.

2007 : Η υπηρεσία επεκτείνεται σε δύο νέα κράτη μέλη, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, και είναι διαθέσιμη σε 3 επιπλέον επίσημες γλώσσες: βουλγαρικά, Ρουμανικά και Ιρλανδικά.

2013 -Σήμερα

2013 : Έναρξη λειτουργίας της δεύτερης γενιάς ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT.

Με την ένταξη της Κροατίας (1-7-2013) η υπηρεσία είναι διαθέσιμη και στα Κροατικά.

Σήμερα η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε 24 γλώσσες.