1ο Περιφερειακό Συνέδριο Δυτικής Ελλάδας για την νέα Αναπτυξιακή-Προγραμματική περίοδο 2014-2020

Δελτία Τύπου EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 16-04-2013

Ο σχεδιασμός της περιφερειακής στρατηγικής 2014-2020 για την Δυτική Ελλάδα στην παρούσα οικονομική συγκυρία είναι πρόκληση και η ευκαιρία για την επίτευξη των στόχων για την ανάπτυξη της περιοχής μας.

Διαβάστε περισσότερα...