Συγκρότηση Ομάδας Δράσης για τις διαπραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο και διορισμός αναπληρωτή επικεφαλής διαπραγματευτή

Δελτία Τύπου Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα 14-09-2016

Συγκρότηση Ομάδας Δράσης - Η.Β. Περισσότερα...