Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «catering» για τις ανάγκες ημερίδας που πρόκειται να πραγματοποιήσει το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Europe Direct Patras»

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 09-06-2015

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενόψει της ημερίδας που θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 1-7-2015 στην αίθουσα του επιμελητηρίου Αχαΐας με θέμα: «Η ανάπτυξη και η κινητικότητα, των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσα στην κρίση και οι χρηματοδοτικές ανάγκες», ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών «catering» 200 ατόμων, συνολικού κόστους έως 900,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 12-6-2015 και ώρα 12.00 π.μ. στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, Ν.Ε.Ο. Πατρών - Αθηνών 32, τ.κ. 26441 Υπόψη κ. Α. Κανελλάκη ή κας Ε. Αθανασοπούλου.


Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος