Εκδόσεις

Σύντομος οδηγός του ευρώ

Έκδοση 2015

Ένας οδηγός σχετικά με το ευρώ. Τα οφέλη για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και την Ευρώπη.