Εκδόσεις

Η οικονομική και νομισματική ένωση και το ευρώ

Έκδοση 2015

Η εύρυθμη λειτουργία της οικονομικής και νομισματικής ένωσης, η ισχύς και η σταθερότητα του ευρώ αποτελούν τις βάσεις για την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην Ευρώπη.