Εκδόσεις

Εφαρμογή της Νομοθετικής Πράξης για τις Μικρές Επιχειρήσεις σε περιφερειακό επίπεδο

Έκδοση 2014

Ένας οδηγός για τους υπευθύνους χάραξης πολιτικής, τους ενδιαφερόμενους φορείς και τις διαχειριστικές αρχές, ιδίως σε περιφερειακό επίπεδο, που επιθυμούν να υλοποιήσουν τα μέτρα και τις συστάσεις της πρωτοβουλίας «Small Business Act» στο επίπεδό τους