Εκδόσεις

Horizon 2020 - Open to the world! - How to participate?

Έκδοση 2014

Ο Ορίζοντας 2020 είναι το μεγαλύτερο πολυεθνικό πρόγραμμα έρευνας στον κόσμο. Χρηματοδοτεί την έρευνα σε όλους τους τομείς της επιστήμης και την καινοτομία. Είναι ανοικτό σε κάθε φυσικό ή νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από τον τόπο διαμονής τους ή εγκατάστασης.