Εκδόσεις

Customs

Έκδοση 2014

Οι τελωνειακές υπηρεσίες αποτελούν την πρώτη γραμμή κατά των επικίνδυνων προϊόντων, την παράνομη διακίνηση, την απάτη, την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα, ενώ κάνουν το εμπόριο τόσο εύκολο όσο το δυνατόν.