Εκδόσεις

Employment and social affairs

Έκδοση 2014

Προώθηση της απασχόλησης, κοινωνική ένταξη και κοινωνική πολιτική ως επένδυση.