Εκδόσεις

Europe 2020: Europe's growth strategy

Έκδοση 2014

Ο οδηγός της ΕΕ για ένα βιώσιμο μέλλον και πλούσιο σε θέσεις εργασίας.