Ένταξη της Κροατίας στην ΕΕ την 1η Ιουλίου 2013

Εκδηλώσεις Αντιπροσωπείας στην Ελλάδα 08-04-2013

Ενόψει της ένταξης της Κροατίας στην ΕΕ την 1η Ιουλίου 2013, δείτε την σχετική παρουσίαση (σε μορφή PDF και μορφή PPT) πρώτον για να ενημερωθείτε και δεύτερον για να τη χρησιμοποιήσετε σε παρουσιάσεις σας.