Προσκλήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος

11 Μάι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Europe Direct Patras»

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 11-05-2015

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για το έτος 2015, ενδιαφέρεται για την προμήθεια γραφικής ύλης συνολικού κόστους έως 680,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

04 Μάι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον σχεδιασμό, την ψηφιακή εκτύπωση πλαστικοποίηση, περιγραμμική κοπή και τοποθέτηση, αυτοκόλλητου βινυλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος 2015

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 04-05-2015

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για το έτος 2015, ενδιαφέρεται για τον σχεδιασμό, την ψηφιακή εκτύπωση, πλαστικοποίηση, περιγραμμική κοπή και τοποθέτηση, αυτοκόλλητου βινυλίου σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος 2015, διαστάσεων 2μΧ0, 7μ, στην πρόσοψη του Κέντρου Πληροφόρησης Europe Direct Patras (Ν.Ε.Ο Πατρών - Αθηνών 32 και Αμερικής), συνολικού κόστους έως 260,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

20 Απρ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συντήρηση και επέκταση του δικτυακού τόπου, την διαχείριση των μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης και την διαμόρφωση, δημοσίευση και αποστολή μηνιαίων ηλεκτρονικών σημειωμάτων του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 20-04-2015

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για το έτος 2015, πρόκειται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη τις δράσεις της διαχείρισης του δικτυακού τόπου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και της διαμόρφωσης, δημοσίευσης και αποστολής μηνιαίων ηλεκτρονικών μηνυμάτων για το έτος 2015, προϋπολογισμού έως του ποσού των 4.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...