Προσκλήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος

09 Ιουν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «catering» για τις ανάγκες ημερίδας που πρόκειται να πραγματοποιήσει το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Europe Direct Patras»

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 09-06-2015

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενόψει της ημερίδας που θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 1-7-2015 στην αίθουσα του επιμελητηρίου Αχαΐας με θέμα: «Η ανάπτυξη και η κινητικότητα, των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσα στην κρίση και οι χρηματοδοτικές ανάγκες», ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών «catering» 200 ατόμων, συνολικού κόστους έως 900,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

05 Ιουν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «catering» για τις ανάγκες ημερίδας που πρόκειται να πραγματοποιήσει το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Europe Direct Patras»

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 05-06-2015

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενόψει της ημερίδας που θα πραγματοποιήσει την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015 στην αίθουσα του επιμελητηρίου Αχαΐας με θέμα: «Η ανάπτυξη και η κινητικότητα των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσα στην κρίση και οι χρηματοδοτικές ανάγκες», ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών «catering» 200 ατόμων, συνολικού κόστους έως 900,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

02 Ιουν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή του Φ/Α RICOH ΜΡ2000, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας "Europe Direct Patras"

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 02-06-2015

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενδιαφέρεται για την επισκευή του Φ/Α μηχανήματος RICOH ΜΡ2000, συνολικού κόστους έως 1.100,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

27 Μάι

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος προβολής για τις ανάγκες του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας "Europe Direct Patras"

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 27-05-2015

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για το έτος 2015, ενδιαφέρεται για την προμήθεια συστήματος προβολής, συνολικού κόστους έως 3.013,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...