Προσκλήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος

07 Οκτ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 07-10-2015

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για το έτος 2015, πρόκειται να αναθέσει σε εξωτερικό συνεργάτη την διοικητική υποστήριξη της λειτουργίας του Κέντρου για το χρονικό διάστημα από 30 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2015, προϋπολογισμού έως του ποσού των 1.700,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

08 Σεπ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφημιστικού - προωθητικού υλικού για τις ανάγκες του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Europe Direct Patras»

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 08-09-2015

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για το έτος 2015, ενδιαφέρεται για την προμήθεια διαφημιστικού - προωθητικού υλικού συνολικού κόστους έως 5.500,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

05 Αυγ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια toner για τις ανάγκες του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Europe Direct Patras»

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 05-08-2015

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για το έτος 2015, ενδιαφέρεται για την προμήθεια δύο (2) toner συνολικού κόστους έως 45,00€ ανά τεμάχιο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

09 Ιουν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών «catering» για τις ανάγκες ημερίδας που πρόκειται να πραγματοποιήσει το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Europe Direct Patras»

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 09-06-2015

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενόψει της ημερίδας που θα πραγματοποιήσει την Τετάρτη 1-7-2015 στην αίθουσα του επιμελητηρίου Αχαΐας με θέμα: «Η ανάπτυξη και η κινητικότητα, των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσα στην κρίση και οι χρηματοδοτικές ανάγκες», ενδιαφέρεται για την παροχή υπηρεσιών «catering» 200 ατόμων, συνολικού κόστους έως 900,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...