Προσκλήσεις εκδήλωσης
ενδιαφέροντος

13 Ιαν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια συστήματος προβολής για τις ανάγκες του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Europe Direct Patras»

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 13-01-2016

Το Κέντρο Ευρωπαικής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για το έτος 2015 και προκειμένου να καλύψει τις ανάγκες λειτουργίας του, ενδιαφέρεται για την προμήθεια εξοπλισμού, συνολικού κόστους έως 5.500,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (23%).

Διαβάστε περισσότερα...

10 Δεκ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Europe Direct Patras

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 10-12-2015

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για το έτος 2015, ενδιαφέρεται για την προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού, συνολικού κόστους έως 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

08 Δεκ

Επαναδημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προωθητικού υλικού για τις ανάγκες του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Europe Direct Patras»

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 08-12-2015

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για το έτος 2015, ενδιαφέρεται για την προμήθεια προωθητικού υλικού συνολικού κόστους έως 750,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...

12 Νοέ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια προωθητικού υλικού για τις ανάγκες του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Europe Direct Patras»

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 12-11-2015

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για το έτος 2015, ενδιαφέρεται για την προμήθεια προωθητικού υλικού συνολικού κόστους έως 750,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα...