Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) για τη μίσθωση διαμερισμάτων για την στέγαση ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» με τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΓΑΖΩ»

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 10-07-2016

Ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προσκαλεί σε διαπραγμάτευση (απευθείας ανάθεση) τους ενδιαφερόμενους, για τη μίσθωση διαμερισμάτων για την στέγαση ωφελούμενων του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» με τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΓΑΖΩ» που υλοποιείται στην Πάτρα με δικαιούχο την ΠΔΕ και εταίρο την ΙΜ Πατρών, ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής στις 19 Ιουλίου 2016 και ώρα 12.00' μ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 242/96, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές των μισθίων της υπ' αριθμ. 119357/118/10.05.2016 Ά επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας (α & β παράταση) μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση των ωφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» για οποία δεν κατατέθηκε καμία προσφορά ή προσφορά τους κρίθηκε απαράδεκτη, με την 763/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε..

Τα προς διαπραγμάτευση ακίνητα είναι τα εξής:

  1. Ένα (1) διαμέρισμα για να στεγαστεί ένας (1) μεμονωμένος ωφελούμενος και να διαθέτει τουλάχιστον 1 δωμάτιο, χώρο υγιεινής (WC/λουτρό) και χώρο κουζίνας. Επίσης πρέπει να διαθέτει θέρμανση σε όλα τα δωμάτια. Το διαμέρισμα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων, περίπου 25τμ. μέχρι 40τ.μ, σε οποιονδήποτε όροφο, η πολυκατοικία να διαθέτει ανελκυστήρα και η μηνιαία μίσθωση να μην ξεπερνά τα 180€.
  2. Ένα (1) διαμέρισμα για να στεγαστεί ένας (1) μεμονωμένος ωφελούμενος και να διαθέτει τουλάχιστον 1 δωμάτιο, χώρο υγιεινής (WC/λουτρό) και χώρο κουζίνας. Επίσης πρέπει να διαθέτει θέρμανση σε όλα τα δωμάτια. Το διαμέρισμα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων, περίπου 25τμ. μέχρι 40τ.μ, σε οποιονδήποτε όροφο, η πολυκατοικία να διαθέτει ανελκυστήρα και η μηνιαία μίσθωση να μην ξεπερνά τα 180€.
  3. Ένα (1) διαμέρισμα για να στεγαστεί ένας (1) μεμονωμένος ωφελούμενος και να διαθέτει τουλάχιστον 1 δωμάτιο, χώρο υγιεινής (WC/λουτρό) και χώρο κουζίνας. Επίσης πρέπει να διαθέτει θέρμανση σε όλα τα δωμάτια. Το διαμέρισμα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων περίπου 25τμ. μέχρι 40τ.μ, σε οποιονδήποτε όροφο, η πολυκατοικία να διαθέτει ανελκυστήρα και η μηνιαία μίσθωση να μην ξεπερνά τα 180€.
  4. Ένα (1) διαμέρισμα για να στεγαστεί ένας (1) μεμονωμένος ωφελούμενος και να διαθέτει τουλάχιστον 1 δωμάτιο, χώρο υγιεινής (WC/λουτρό) και χώρο κουζίνας. Επίσης πρέπει να διαθέτει θέρμανση σε όλα τα δωμάτια. Το διαμέρισμα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων περίπου 25τμ. μέχρι 40τ.μ, σε οποιονδήποτε όροφο, η πολυκατοικία να διαθέτει ανελκυστήρα και η μηνιαία μίσθωση να μην ξεπερνά τα 180€.
  5. Ένα (1) διαμέρισμα για να στεγαστεί ένας (1) μεμονωμένος ωφελούμενος και να διαθέτει τουλάχιστον 1 δωμάτιο, χώρο υγιεινής (WC/λουτρό) και χώρο κουζίνας. Επίσης πρέπει να διαθέτει θέρμανση σε όλα τα δωμάτια. Το διαμέρισμα πρέπει να βρίσκεται εντός των ορίων της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων περίπου 25τμ. μέχρι 40τ.μ, σε οποιονδήποτε όροφο, η πολυκατοικία να διαθέτει ανελκυστήρα και η μηνιαία μίσθωση να μην ξεπερνά τα 180€.
  6. Ένα (1) διαμέρισμα για να στεγαστεί μία (1) ωφελούμενη οικογένεια 2 μελών και να διαθέτει τουλάχιστον 1 υπνοδωμάτιο, χώρο υγιεινής (WC/λουτρό), χώρο κουζίνας και καθιστικό. Επίσης πρέπει να διαθέτει θέρμανση σε όλα τα δωμάτια. Το διαμέρισμα πρέπει να βρίσκεται εντός της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων, περίπου 45 τμ. μέχρι 70τ.μ, σε οποιονδήποτε όροφο, η πολυκατοικία να διαθέτει ανελκυστήρα και η μηνιαία μίσθωση να μην ξεπερνά τα 240€.
  7. Ένα (1) διαμέρισμα για να στεγαστεί μία (1) ωφελούμενη οικογένεια 2 μελών και να διαθέτει τουλάχιστον 1 υπνοδωμάτιο, χώρο υγιεινής (WC/λουτρό), χώρο κουζίνας και καθιστικό. Επίσης πρέπει να διαθέτει θέρμανση σε όλα τα δωμάτια. Το διαμέρισμα πρέπει να βρίσκεται εντός της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων, περίπου 45τμ. μέχρι 70τ.μ, σε οποιονδήποτε όροφο, η πολυκατοικία να διαθέτει ανελκυστήρα και η μηνιαία μίσθωση να μην ξεπερνά τα 240€.
  8. Ένα (1) διαμέρισμα για να στεγαστεί μία (1) ωφελούμενη οικογένεια με τέσσερα άτομα και να διαθέτει τουλάχιστον 2 υπνοδωμάτια, χώρο υγιεινής (WC/λουτρό), χώρο κουζίνας και καθιστικό. Επίσης πρέπει να διαθέτει θέρμανση σε όλα τα δωμάτια. Το διαμέρισμα πρέπει να βρίσκεται εντός της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων, από 75τμ. και άνω, σε οποιονδήποτε όροφο, η πολυκατοικία να διαθέτει ανελκυστήρα και η μηνιαία μίσθωση να μην ξεπερνά τα 280€.
  9. Ένα (1) διαμέρισμα για να στεγαστεί μία (1) ωφελούμενη οικογένεια με τρία άτομα και να διαθέτει τουλάχιστον 2 υπνοδωμάτια, χώρο υγιεινής (WC/λουτρό), χώρο κουζίνας και καθιστικό. Επίσης πρέπει να διαθέτει θέρμανση σε όλα τα δωμάτια. Το διαμέρισμα πρέπει να βρίσκεται εντός της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων, από 75τμ. και άνω, σε οποιονδήποτε όροφο, η πολυκατοικία να διαθέτει ανελκυστήρα και η μηνιαία μίσθωση να μην ξεπερνά τα 280€.
  10. Ένα(1) διαμέρισμα για να στεγαστεί μία (1) ωφελούμενη οικογένεια με τρία άτομα και να διαθέτει τουλάχιστον 2 υπνοδωμάτια, χώρο υγιεινής (WC/λουτρό), χώρο κουζίνας και καθιστικό. Επίσης πρέπει να διαθέτει θέρμανση σε όλα τα δωμάτια. Το διαμέρισμα πρέπει να βρίσκεται εντός της Δημοτικής Ενότητας Πατρέων από 75τμ. και άνω, σε οποιονδήποτε όροφο, η πολυκατοικία να διαθέτει ανελκυστήρα και η μηνιαία μίσθωση να μην ξεπερνά τα 280€.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν έως τις 15-07-2016 και ώρα 14.00', αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη διαπραγμάτευση προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς που αναφέρονται στην υπ' αριθμ. 119357/118/10.05.2016 Α επαναληπτικής μειοδοτικής δημοπρασίας (α' & β' παράταση) μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση των ωφελουμένων του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» στη διεύθυνση:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Ν.Ε.Ο Πατρών Αθηνών 32 και Αμερικής ΤΚ 26441 Πάτρα, Ημιόροφος

Υπόψη κ. Δημήτριου Καραβίδα, Επιστημονικά Υπεύθυνου του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» με τον διακριτικό τίτλο «ΣΤΕΓΑ-ΖΩ»

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι έχουν ήδη υποβάλλει τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς κατά τη διεξαγωγή της εν λόγω δημοπρασίας και εφόσον αυτά συνεχίζουν να είναι σε ισχύ μέχρι την ημερομηνία της διαπραγμάτευσης, δεν είναι απαραίτητη η επανυποβολή τους και θα δηλώνεται με την προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης. Τυχόν υποβολή νέων δικαιολογητικών θα αναγράφονται στην ίδια υπεύθυνη δήλωση. Σημειώνεται ότι η ασφαλιστική ενημερότητα προσκομίζεται κατά περίπτωση.


Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος