Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια toner για τις ανάγκες του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Europe Direct Patras»

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 17-02-2016

Το Κέντρο Ευρωπαικής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για το έτος 2015, ενδιαφέρεται για την προμήθεια δύο (2) toner συνολικού κόστους έως 45,00 € / ανά τεμάχιο, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Συγκεκριμένα απαιτείται η προμήθεια των παρακάτω: TONER BLACK for MP 2000.

Προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο Θα γίνονται δεκτές έως την Τετάρτη 24-02-2016 και ώρα 12.00 π.μ. στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ν.Ε.Ο Πατρών - Αθηνών 32, τ.κ. 26441 Υπόψη κ. Α. Κανελλάκη ή κας Ε. Αθανασοπούλου.


Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος