Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια USB 4G για τις ανάγκες του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας «Europe Direct Patras»

EuropeDirect Δυτικής Ελλάδας 02-02-2016

Το Κέντρο Ευρωπαικής Πληροφόρησης Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια του εγκεκριμένου προγράμματος δράσης για το έτος 2015, ενδιαφέρεται για την προμήθεια 250 τεμαχίων USB 4G εκτυπωμένο σε 2-όψεις με τα λογότυπα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, συνολικού κόστους έως 2.250,00 € πλέον Φ.Π.Α.

Προσφορές σε σφραγισμένο φάκελο Θα γίνονται δεκτές έως την Παρασκευή 12-2-2016 και ώρα 12.00 π.μ. στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Ν.Ε.Ο Πατρών - Αθηνών 32, τ.κ. 26441 Υπόψη κ. Α. Κανελλάκη ή κας Ε. Αθανασοπούλου.


Συνημμένα αρχεία:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος