Νέα πρωτοβουλία διαφάνειας για τους φορολογικούς μεσολαβητές

Press Western Greece EuropeDirect 22-06-2017

Για δεκαετίες, οι φορολογικοί και οικονομικοί σύμβουλοι βοήθησαν τους πελάτες τους να δημιουργήσουν περίπλοκες δομές ώστε να αποφύγουν να πληρώσουν το δίκαιο μερίδιό τους. Οι πρόσφατες διαρροές των μέσων ενημέρωσης, όπως τα έγγραφα του Παναμά, έχουν δείξει πώς μερικοί ενδιάμεσοι βοηθούν ενεργά εταιρείες και ιδιώτες να αποφύγουν τη φορολογία, συνήθως μέσω πολύπλοκων διασυνοριακών συστημάτων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε αυστηρούς νέους κανόνες διαφάνειας για μεσάζοντες - όπως φορολογικούς συμβούλους, λογιστές, τράπεζες και δικηγόρους - που σχεδιάζουν και προωθούν συστήματα φορολογικού σχεδιασμού για τους πελάτες τους. Η πρόταση στοχεύει στην αντιμετώπιση αυτού του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού, με την εντατικοποίηση της εξέτασης των δραστηριοτήτων των φορολογούμενων και των συμβούλων.

Αυτό το σύντομο βίντεο εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει τη νέα πρωτοβουλία διαφάνειας, με πρόταση για μεσάζοντες να αναφέρουν τα συστήματα διασυνοριακού φορολογικού σχεδιασμού.

Δείτε το βίντεο TAX Intermediaries (ελληνικοί υπότιτλοι)