Recent news

12 Nov

Απολογιστικό δελτίο τύπου δράσης «Προσομοίωση Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου - EUROPA.S T.E.EN.S.» σε μαθητές Α' και Β' Λυκείου σχολικών μονάδων Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος

Press Western Greece EuropeDirect 12-11-2019

Με επιτυχία υλοποιήθηκε η δράση Προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- EUropa.S. T.E.EN.S με τη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών από το 11ο ΓΕΛ Πάτρας, το Πειραματικό ΓΕΛ Πάτρας και το Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Πατρών . Η δράση υλοποιήθηκε στις 19 και 20 Οκτωβρίου 2019, στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα , από το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων-I.R.T.E.A. με τη συνεργασία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Patras - Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Η δράση Προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- EUropa.S. T.E.EN.S αποτελεί ένα «παιχνίδι ρόλων» το οποίο υλοποιείται τα τελευταία 7 χρόνια από το Ινστιτούτο Έρευνας & Κατάρτισης Ευρωπαϊκών Θεμάτων βασισμένο στη μη τυπική μάθηση, με στόχο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, τις ευρωπαϊκές πολιτικές και την επιχειρηματολογία, αναδεικνύοντας τις δικές τους ιδέες και δεξιότητες κατά τη διάρκεια αυτού.

Κατά τη δράση Προσομοίωσης, οι συμμετέχοντες μαθητές διαβουλεύτηκαν ως Ευρωβουλευτές σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας και την αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με θέμα: «Ευρωεκλογές του 2019: τα αποτελέσματα των εκλογών, η δημοκρατία, η συμμετοχή του Ευρωπαίου πολίτη στα κοινά και ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου». Στόχος της Προσομοίωσης ήταν η γνωριμία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και η επέκταση των γνώσεων των μαθητών σχετικά με αυτή, τον τρόπο λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και τον τρόπο λήψεως αποφάσεων, καθώς και η ενίσχυση της ταυτότητας του Ευρωπαίου πολίτη. Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι συμμετέχοντες μαθητές έθιξαν ζητήματα ορθής ενημέρωσης, πληροφόρησης και δημοσιογραφικού περιεχομένου που αφορούν σε ζητήματα της Ε.Ε., ζητήματα ευρωπαϊκής ταυτότητας, δημοκρατικού ελλείμματος και αποχής των νέων από τις Ευρωεκλογές, το μεταναστευτικό- προσφυγικό ζήτημα καθώς και θέματα εκπαίδευσης και ευρωσκεπτικισμού.

Οι μαθητές προβληματίστηκαν ιδιαίτερα επί των προτεραιοτήτων που η νέα κοινοβουλευτική θητεία θα πρέπει να έχει και των θεμάτων που η νέα Ευρωβουλή θα ήθελαν να επικεντρωθεί, όπως ζητήματα βιώσιμης και πράσινης ανάπτυξης, κυκλικής οικονομίας, προστασίας του περιβάλλοντος, τη μπλέ οικονομία αλλά και την ενσωμάτωση – διαχείριση των προσφυγικών ή μεταναστευτικών ροών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Στο τελευταίο μέρος της διήμερης Προσομοίωσης, οι μαθητές- Ευρωβουλευτές εξέδωσαν ένα Κείμενο Τελικής Απόφασης κατά το οποίο πρότειναν στα Ευρωπαϊκά Όργανα καθώς και τις εθνικές κυβερνήσεις των κρατών μελών να θεσπίσουν και να χρηματοδοτήσουν προγράμματα κατάρτισης και ενημέρωσης των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τις δράσεις και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη δημιουργία κοινής ευρωπαϊκής εφημερίδας και κοινού ευρωπαϊκού καναλιού για όλα τα κράτη- μέλη. και τη θέσπιση Προγράμματος Εκπαίδευσης επί των Ευρωπαϊκών πολιτικών και διαδικασιών για Δημοσιογράφους και εργαζόμενους σε ΜΜΕ.

Επιπλέον, οι μαθητές- Ευρωβουλευτές, μέσω του Κειμένου Τελικής Απόφασης, συνέστησαν στις εθνικές κυβερνήσεις να προστατεύσουν τους πολίτες από την παραπληροφόρηση και ελλιπή ενημέρωση που προβάλλουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και κάλεσαν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να θεσπίσουν ένα βιβλίο Ιστορίας για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο θα διδάσκεται στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και θα είναι κοινό για όλα τα κράτη-μέλη. Τέλος, το Κείμενο Τελικής Απόφασης αναφέρει την πρόταση των «Ευρωβουλευτών» για εντατικοποίηση της διαδικασίας του ασύλου και προτρέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να λάβει αποφάσεις για την ισομερή κατανομή και την ομαλή ένταξη των προσφύγων στα κράτη μέλη.

23 Sep

Το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Patras – Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας νικητής στο διαγωνισμό για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Συνεργασίας 2019, με τίτλο "why Europe is You"

Press Western Greece EuropeDirect 23-09-2019

Το Κέντρο Πληροφόρησης Europe Direct Patras – Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Δημοτικό σχολείο Ρίου και το Film Office της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχαν στον διαγωνισμό βίντεο που διοργάνωσε το Πρόγραμμα Interreg V-A Ελλάδας-Ιταλίας και είχε ως θέμα την ευαισθητοποίηση των πολιτών σχετικά με τα οφέλη της συμμετοχής στην Ευρώπη και την εμπλοκή τους στις αξίες της συνεργασίας. Τα προγράμματα Interreg γιορτάζουν την Ευρωπαϊκή Ημέρα Συνεργασίας στις 21 Σεπτεμβρίου κάθε έτους, μέσω εκατοντάδων εκδηλώσεων που διοργανώνονται σε περισσότερες από 30 χώρες.

Read more...

17 Sep

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει τους δικούς της Greek ΠΟΠ stars

Press Representation in Greece 17-09-2019

H Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα συμμετείχε στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη εστιάζοντας φέτος στο τρίπτυχο ασφάλεια τροφίμων, προστασία παραγωγών και καταναλωτών και βιώσιμη ανάπτυξη.

Στόχος της ήταν η προώθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για την Ασφάλεια και Προστασία των Αγροτικών Προϊόντων στην Ε.Ε., καθώς και των καθεστώτων ποιότητας της Ε.Ε., όπως για παράδειγμα οι Προστατευόμενες ονομασίες προέλευσης (ΠΟΠ) και οι Προστατευόμενες γεωγραφικές ενδείξεις (ΠΓΕ).

Συγκεκριμένα, στον υπαίθριο χώρο μπροστά από το περίπτερο 10 της Έκθεσης, εκτέθηκαν συνολικά πάνω απο 100 διαφορετικά ελληνικά προϊόντα που υπάγονται σε καθεστώς ποιότητας της ΕΕ. Τα προϊόντα προέρχονταν από την κεντρική Μακεδονία (στις 07, 08 & 15/09), Ήπειρο (στις 09/09), Δυτική Μακεδονία (στις 10/09), Ανατ. Μακεδονία και Θράκη (στις 11/09), Κρήτη (στις 12/09), Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδα (στις 13/09) και Θεσσαλία (14/09) και παρουσιάστηκαν από τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης (EDIC) κάθε περιοχής.

Το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct Patras – Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας συμμετείχε με τα προϊόντα Μαυροδάφνη Πατρών και Μοσχάτο Ρίου, Φέτα Καλαβρύτων, Αυγοτάραχο Μεσολογγίου, Σταφίδα Βοστίτσα και Βιολογικό ελαιόλαδο.

Την Παρασκευή 13/9/219 ο σεφ Παναγιώτης Καραφουλίδης μαγείρεψε live στον υπαίθριο χώρο μπροστά από το περίπτερο 10 της Έκθεσης , συνταγές με Φέτα, Ελαιόλαδο, Σταφίδα, Αυγοτάραχο και Κρασιά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας………………. για να ξέρουμε τι τρώμε με τη σφραγίδα της Ε.Ε.

15 Jul

Ευρωπαϊκές Εκλογές 2019: ψηφοφόροι νέοι και ευρωπαϊστές, με ξεκάθαρες προσδοκίες

Press Representation in Greece 15-07-2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δημοσιεύει τα πρώτα αποτελέσματα του μετεκλογικού Ευρωβαρόμετρου.

Σημαντική αύξηση της συμμετοχής των νέων σε ηλικία ψηφοφόρων με φιλοευρωπαϊκό προσανατολισμό καταγράφηκε στις Ευρωπαϊκές Εκλογές του 2019, σύμφωνα με τη σε βάθος έρευνα του Ευρωβαρόμετρου στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Στη δημοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε τις εβδομάδες αμέσως μετά τις εκλογές, σχεδόν 28.000 Ευρωπαίοι πολίτες σε όλη την ΕΕ απάντησαν σε ερωτήσεις για τη συμμετοχή τους στις εκλογές και για τα θέματα που καθόρισαν τη στάση τους σε αυτές.

Read more...